1. Từ điển online

https://dictionary.cambridge.org/

https://www.merriam-webster.com/

2. Từ điển bách khoa toàn thư tiếng Anh

https://www.britannica.com/

3. Các khóa học miễn phí (tiếng Anh, Trung, âm nhạc, mỹ thuật, công nghệ thông tin ...)

https://escholarship.org/publishing

4. Học liệu mở Dspace@MIT của Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ (MIT library)

http://dspace.mit.edu/

5. Cung cấp các bài báo, nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án …của Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, máy tính, ngôn ngữ, kinh tế … Các khóa học miễn phí của Viện Công nghệ Massachusets, Mỹ (MIT Open Courseware)

https://ocw.mit.edu/course-lists/open-learning-library/

6. Trang web của Học viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ cung cấp các khóa học miễn phí và có phí về công nghệ, khoa học kỹ thuật, kinh tế, tài chính và một số lĩnh vực khác

6.1 Các khóa học miễn phí Coursera

https://www.coursera.org/

7. Một trang web cung cấp các khóa học miễn phí và có phí về các ngành học, chuyên ngành và chủ đề khác nhau như học tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, phương pháp giảng dạy, máy tính, toán học, y học, kinh tế, tài chính ...

7.1 Các khóa học miễn phí của Đại học Yale, Mỹ (Open Yale Courses)

https://oyc.yale.edu/courses

8. Cung cấp các khóa học miễn phí của trường Đại học Yale, Mỹ liên quan tới Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, xã hội học, lịch sử, chính trị, kinh tế …

8.1 Các khóa học miễn phí của trường The Open University, Vương quốc Anh

https://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue

9. Cung cấp các khóa học miễn phí của trường Open University với các lĩnh vực khác nhau như ngôn ngữ, giáo dục, lịch sử, nghệ thuật, triết học

9.1 CÁC NGUỒN HỌC LIỆU  MỞ

https://scholar.google.com/

10. Một dịch vụ của Google cung cấp các đường dẫn tới bản tóm tắt hoặc toàn văn của các  tài liệu, xuất bản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên toàn thế giới

10.1 Danh mục các tạp chí truy cập mở (Directory of open access journals (DOAJ))

https://doaj.org/

10.2 Cung cấp trên 19.000 tạp chí trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó đa số các bài báo công bố trên các tạp chí được cung cấp ở dạng toàn văn

https://archive.org/

10.3 Cung cấp dạng toàn văn của các sách điện tử, phim ảnh, âm nhạc, phần mềm và đường dẫn tới một số trang web

https://www.gutenberg.org/

11. Cung cấp trên 70.000 sách điện tử đã hết thời hạn bảo hộ bản quyền; chủ yếu là các tác phẩm văn học, chinh trị, triết học nổi tiếng trên thế giới.

11.1 Tóm tắt luận án tiến sĩ lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

http://luanan.nlv.gov.vn/luanan?a=p&p=home&e=-------vi-20--1--img-txIN-------

12. Thư viện số tài liệu nội sinh (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Đây là kho tài liệu số nội sinh lớn, lên tới 50.000 tài liệu, giá trị khoa học cao, bao trùm tất cả các lĩnh vực khoa học đang đào tạo và nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Hàng năm kho tài nguyên nội sinh này gia tăng thêm từ 8.000 đến 10.000 tài liệu là các đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án, sách của nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, bài báo trong Scopus, Web of Science và kỷ yếu các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

Miễn phí, xem trực tiếp trên mạng (không cho phép tải về)

https://repository.vnu.edu.vn/

https://www.springeropen.com/

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ: Số 18, Ngõ 55, Đường Trần Phú, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội
Điện thoại: (84) 024.38544468
Email: spnttw@spnttw.edu.vn
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
Top